O nás, aneb trochu historie   ........

 

Spolek chovatelů drobného zvířectva byl založen na podzim roku 1963. Spolek chová zvířata pro krásu, užitek a potěšení. Při založení měl 18 členů. Funkcionáři spolku jsou: předseda - Kvídera Oldřich, jednatel - Mencl Václav, pokladník - Cingroš Vladimír, tetovatel - Havlíček Václav.
O spolek je velký zájem a přihlašují se další členové z okolních obcí. Po jednom roce členství vystavují členové zvířata, na která dostávají ceny a diplomy. Chovatelé odevzdávají na trh i vejce od drůbeže, kterou chovají.
Ve dnech 25. a 26. prosince roku 1967 uspořádala organizace Svazu chovatelů drobného zvířectva ve Chválenicích 1. propagační výstavu čistokrevných králíků, holubů a drůbeže. Výstava byla v sále Jednoty u Cingrošů. Účast vystavovatelů byla značná. Vystavovatelé byli z Chválenic, Želčan, Borku Nebílovského, Starého Plzence, Nezvěstic i odjinud. Bylo vystaveno na 200 kusů různých zvířat. Účast návštěvníků byla značná. Na výstavě se dělaly též obchody. Prodalo se mnoho králíků od 80,- do 180,- Kčs za kus a též mnoho holubů za cenu 30,- až 70,- Kčs za kus. Výstavu řídil Václav Havlíček a měla v okolí ohromný ohlas. Bylo prováděno i hodnocení zvířat a uděleny ceny nejlepším.

 

Podle zápisu z obecní kroniky zpracoval dne 4.12. 2008 kronikář obce Chválenice                                                                      Zbyněk Boehm

 


 

Z historie našich výstav

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.